Hoe kan jouw bedrijf inzetten op de elektrificatie van het wagenpark?

De Belgische overheid heeft het afgelopen jaar enkele drastische beslissingen gemaakt wanneer het aankomt op ons wagenpark. Ze zetten volop in op elektrische wagens, wat natuurlijk enkele uitdagingen met zich meebrengt. Het uitrollen van deze initiatieven zijn technisch haalbaar, maar zullen een grote inspanning vragen, ook van bedrijven. Hoe kan jouw bedrijf hier op inzetten? 

De huidige situatie

Op 1 augustus 2021 waren er 40.851 elektrische wagens ingeschreven in België, of zo’n 0,69% van ons totale wagenpark. Dit cijfer zal al gestegen zijn maar de explosie aan inschrijvingen blijft momenteel nog uit. Wanneer we weten dat er vanaf 2029 enkel nog elektrische wagens mogen ingeschreven worden staat ons nog een hele evolutie te wachten. 

Momenteel kan ons elektriciteitsnetwerk het huidige aantal wagens aan, maar een plotse groei aan elektrische wagens kan dit netwerk overmatig belasten. Bij netwerkbeheerder Fluvius vertellen ze dat deze evolutie perfect kan opgevangen worden door ons elektriciteitsnetwerk, mits enkele inspanningen. Björn Verdoodt vertelt het volgende: “Het is natuurlijk ook geen nieuw verhaal. We zijn vandaag al volop bezig met de modernisering van het elektriciteitsnet.”

Bij energie- en brandstofleverancier DATS 24 zijn ze kritischer. Zij voelen het verschil tussen de realiteit en de perceptie. “Correcte en realistische informatie delen met bedrijven en burgers is essentieel. Dat is een taak die voor de industrie is weggelegd, maar ook voor de overheid. Vandaag ontbreekt het daar toch wat aan”, deelt Raf Flebus mee, Business Unit Manager van DATS 24. “Wij zijn ervan overtuigd dat al wie de juiste inzichten meekrijgt, bewust kiest voor een properdere wagen.” 

Electric vehicle charging station point
Hoe speelt België in op deze veranderingen?

Het is duidelijk dat ons elektriciteitsnet enkele veranderingen moet ondergaan. Politici hebben beslist dat bedrijfswagens vanaf 2026 allemaal elektrisch moeten zijn. Ook kunnen er vanaf 2029 enkel nog elektrische voertuigen ingeschreven worden. “Daarom werken wij momenteel aan een plan van aanpak dat in kaart zal brengen hoe wij die te verwachten versnelling willen aanpakken” verklaart Verdoodt van Fluvius. 

Tot eind vorig jaar was het investeringsplan van Fluvius voorzien op 1 miljoen elektrische wagens tegen 2030. Echter dit plan zal bijgesteld moeten worden. Er zullen veel meer dan 1 miljoen elektrische wagens opgenomen worden in het Belgische wagenpark. Daarom zal Fluvius het investeringstempo omhoog halen. 

“Het succes van de evolutie van de komende jaren staat of valt bij de manier waarop we als samenleving omgaan met het elektriciteitsnet” verklaart Verdoodt. Niet alle elektrische wagens in België zullen op hetzelfde moment kunnen laden. Verdoodt verteld dat we hier ook niet op moeten rekenen en dat dit niet binnen het doel van Fluvius valt. Zij willen inzetten op de digitale meter en het nieuwe capaciteitstarief, gekoppeld aan intelligente software. Op die manier willen zij het elektriciteitsverbruik voldoende kunnen spreiden. Volgens hen kunnen we zo, als samenleving, de kostprijs van die investering drukken. 

Hoe zal ons verbruik eruit zien? Fluvius schat dat zo’n 70% van alle laadbeurten aan huis zullen gebeuren. DATS 24 schat dit aandeel lager, op zo’n 60%. Maar beide zijn het er dus over eens dat thuisladen het meest populair zal zijn. 

Echter kan dit niet voor alles tellen. Mensen die in een stad wonen bijvoorbeeld, zullen niet zo makkelijk kunnen thuisladen. Daarom is het nodig dat er voldoende publieke laadpalen aanwezig zullen zijn. Deze zullen zo’n 10 – 20% van alle laadbeurten moeten opvangen. De overheid heeft momenteel het doel om 30.000 publieke laadpalen te installeren tegen 2025. Dit doel lijkt vandaag echter veraf. 

Het overige aantal laadbeurten voor elektrische wagens zal opgenomen worden door bedrijven. Semi-publieke laadpalen zullen nodig zijn om deze ecologische kentering te ondersteunen. Hoe kan jouw bedrijf hier op inspelen? 

Hoe kan jouw bedrijf op deze verandering inzetten?

Semi-publieke laadpalen zullen een belangrijke rol spelen in de transitie naar een elektrisch wagenpark. Er wordt geschat dat zo’n 20% van de laadbeurten op deze manier ingevuld zullen worden. Laadpalen op bedrijventerreinen of parkings van supermarkten lijken ook een versnelling in te zetten. Colruyt Group kondigde al aan dat zij samen met DATS 24 het aantal laadpunten op winkelparkings gaan verdriedubbelen op één jaar tijd. Ze zullen dus van 340 naar 1000 semi-publieke laadpunten gaan. 

Omdat vanaf 2026 alle bedrijfswagens elektrisch zullen moeten zijn kan het slim zijn voor jouw bedrijf om in te zetten op deze evolutie. Door enkele semi-publieke laadpunten voor je werknemers te voorzien kan je helpen de druk op ons elektriciteitsnetwerk te helpen drukken. 

Door het aankomende capaciteitstarief kan dit ook financieel interessant zijn. Wanneer je jouw personeel de kans geeft om tijdens het werk de wagen op te laden kan je de pieken van het elektriciteitsverbruik helpen drukken. Wanneer je weet dat 10% van de distributiekosten berekend zullen worden op wanneer jij pieken in het elektriciteitsnetwerk veroorzaakt, kan dit financieel interessant zijn. 

Electric car (EVs) battery being charged