Nieuws 22 Jan 2024

Hoe kan jouw bedrijf inzetten op de elektrificatie van het wagenpark?

De transitie naar een groenere toekomst is niet langer een optie, maar een onontkoombare noodzaak. Met de Belgische regering die vastberaden stappen zet naar een volledig geëlektrificeerd wagenpark tegen 2029, ligt er een gouden kans voor uw bedrijf om voorop te lopen in deze baanbrekende verandering. Het gaat hierbij niet alleen om milieuvoordelen, maar ook om significante zakelijke voordelen, zoals kostenbesparing en verbeterde bedrijfsimago.

Hoe kan jouw bedrijf inzetten op de elektrificatie van het wagenpark? - Blulinc

De transitie naar een groenere toekomst is niet langer een optie, maar een onontkoombare noodzaak. Met de Belgische regering die vastberaden stappen zet naar een volledig geëlektrificeerd wagenpark tegen 2029, ligt er een gouden kans voor uw bedrijf om voorop te lopen in deze baanbrekende verandering. Het gaat hierbij niet alleen om milieuvoordelen, maar ook om significante zakelijke voordelen, zoals kostenbesparing en verbeterde bedrijfsimago.

De urgentie van NU

De klok tikt. Vanaf 2026 zullen alle nieuwe bedrijfsauto’s op de Belgische wegen elektrisch zijn. Dit is geen toekomstvisie meer, maar een realiteit die wij samen vormgeven. Tot nu toe is de groei van elektrische voertuigen (EV’s) gestaag, maar met de naderende wettelijke vereisten is het tijd voor een explosieve groei. Denk aan de impact op uw wagenparkbeheer en de mogelijkheid om een voortrekkersrol te spelen in deze ontwikkeling.

 

De infrastructuuruitdaging aangaan

De uitrol van een robuuste oplaadinfrastructuur vereist een proactieve benadering. De implementatie van slimme meters en het capaciteitstarief zijn positieve stappen, maar slechts het begin. Uw bedrijf, samen met netbeheerders, kan een sleutelrol spelen in deze ontwikkeling door te investeren in de nodige infrastructuur.

 
Electric vehicle charging station point

Laden : Thuis en in het openbaar

Hoewel thuisladen dominant blijft, zijn publieke laadstations cruciaal, vooral in stedelijke gebieden waar privé-opladen uitdagend is. De overheid streeft naar 30.000 publieke laadpalen tegen 2025, een ambitieus doel dat vraagt om samenwerking tussen publieke en private sectoren. Hier ligt een unieke kans voor uw bedrijf om innovatieve oplossingen te bieden.

Uw rol in de elektrische REVOLUTIE

Uw onderneming kan een katalysator zijn voor deze verandering door te investeren in semi-publieke laadpunten. Dit toont niet alleen toewijding aan duurzame mobiliteit maar verbetert ook het welzijn van uw werknemers en klanten. Kijk naar bedrijven als [Voeg een casestudy in] die al baanbrekend werk hebben verricht op dit gebied.

 

Fiscaliteit en subsidies

De overheid ondersteunt deze overgang met fiscale voordelen en subsidies, waardoor de overstap naar een elektrisch wagenpark niet alleen ecologisch, maar ook economisch aantrekkelijk wordt. Bedrijven zoals [Voorbeeldbedrijf] hebben al aanzienlijk voordeel behaald door deze incentives optimaal te benutten.

Electric car (EVs) battery being charged

De toekomst is elektrisch: Acteer Nu

Hoewel thuisladen dominant blijft, zijn publieke laadstations cruciaal, vooral in stedelijke gebieden waar privé-opladen uitdagend is. De overheid streeft naar 30.000 publieke laadpalen tegen 2025, een ambitieus doel dat vraagt om samenwerking tussen publieke en private sectoren. Hier ligt een unieke kans voor uw bedrijf om innovatieve oplossingen te bieden.

Wacht niet tot het te laat is. Begin vandaag nog met het plannen van uw overgang naar elektrische mobiliteit. Hier zijn enkele concrete stappen die u nu kunt nemen:

  1. Evaluatie: Analyseer uw huidige wagenpark en bepaal de beste strategie voor elektrificatie.
  2. Planning: Ontwikkel een tijdlijn voor het geleidelijk vervangen van conventionele voertuigen door EV’s.
  3. Infrastructuur: Investeer in laadstations op uw bedrijfsterreinen en onderzoek partnerships voor toegang tot externe laadnetwerken.
  4. Financiering: Benut fiscale voordelen en subsidies voor de aankoop van EV’s en de installatie van laadpunten.
  5. Communicatie: Betrek uw werknemers actief bij deze transitie.
  6. Duurzaamheid: Integreer elektrische voertuigen in uw bredere duurzaamheidsstrategie.

Neem vandaag nog actie!

Het is tijd om te handelen. Uw beslissingen vandaag zullen niet alleen bijdragen aan een duurzamere wereld maar ook uw bedrijf positioneren als een toekomstgerichte organisatie. Bent u klaar om de weg vrij te maken voor elektrische mobiliteit? Neem contact op met onze experts voor een gedetailleerde roadmap naar een groen wagenpark

Neem contact met ons op

Advies nodig?

Niet zeker welke laadoplossing best bij je past? Onze medewerkers maken je wegwijs. Ze kennen alle opties en toepassingen als hun broekzak.

Ook interessant

Het is een opwindende wereld, die van de eMobility. Blulinc zit in de kopgroep, volgt de actualiteit op de voet en neemt je mee in eigen innovaties.

Bekijk meer nieuws

Heb je een vraag bij een product of dienst van Blulinc, of heb je hulp nodig bij een bestelling? Trek gerust aan onze mouw.

Vraag hier raad